Struktura PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Marek Sankiewicz


- sprawuje funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- kieruje pracą inspektoratu, wydaje decyzje administracyjne;
- przyjmuje skargi na działanie pozostałych pracowników.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Magdalena Kalińska


- wykonuje czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności w pracy;

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Magdalena Krzemińska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Emilia Morawska-Michalak


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Jan Madej


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Joanna Kapuścińska-Warda


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Magdalena Jaroszewska


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Elwira Fin


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Romuald Fikus


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Katarzyna Królikowska


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Artur Brożek


Zespół ds. pasz i utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Katarzyna Brzozowska


- kontrola pasz;
- kontrola utylizacji.

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny księgowy

mgr Zdzisław Bartosik


Specjalista ds. księgowości

mgr Ewa Bączyk


Zespół ds. administracyjnych

Inspektor

Agnieszka Kolczyńska


prowadzi sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sekretarka-maszynistka

Magdalena Wołyńska


Informatyk

Łukasz Michalski


Specjalista ds. kadrowych

Anna Cybart


Kierowca

Zygmunt Skowroński


Sprzątaczka

Urszula Madziarska