Sprawozdanie finansowe za rok 2018

BILANS:

Bilans.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH:

Zestawienie zmian w funduszach.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Rachunek zysków i strat.pdf

INFORMACJA DODATKOWA:

Informacja dodatkowa.pdf