Biuletyn Informacji Publicznej

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizacj treci zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadaj podmioty udost瘼niaj鉍e informacj publiczn z zachowaniem wszelkich cech uj皻ych w Ustawie z dnia 6 wrzenia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 padziernika 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Obowi頊ek publikowania informacji za pomoc podmiotowej strony BIP okrelony zosta w art. 8.1 ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej z dnia 6 wrzenia 2001r.
Ustawodawca okreli wykaz podmiot闚 zobligowanych do realizacji udost瘼niania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. S to:
- Organy w豉dzy publicznej
- Organy samorz鉅闚 gospodarczych i zawodowych
- Podmioty reprezentuj鉍e zgodnie z odr瑿nymi przepisami Skarb Pa雟twa
- Podmioty reprezentuj鉍e pa雟twowe osoby prawne
- Podmioty reprezentuj鉍e osoby prawne samorz鉅u terytorialnego
- Podmioty reprezentuj鉍e pa雟twowe jednostki organizacyjne
- Podmioty reprezentuj鉍e jednostki samorz鉅u terytorialnego
- Podmioty reprezentuj鉍e osoby lub jednostki organizacyjne wykonuj鉍e zadania publiczne
- Podmioty reprezentuj鉍e osoby lub jednostki organizacyjne dysponuj鉍e maj靖kiem publicznym
- Podmioty reprezentuj鉍e osoby prawne w kt鏎ych Skarb Pa雟twa, jednostki samorz鉅u terytorialnego lub samorz鉅u
- gospodarczego albo zawodowego maj pozycj dominuj鉍 w rozumieniu przepis闚 o ochronie konkurencji i konsument闚
- Zwi頊ki zawodowe i ich organizacje
- Partie polityczne
- Inne podmioty wykonuj鉍e zadania publiczne

W zwi頊ku z powy窺zym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w P這cku od padziernika 2010 roku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.