Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

Stacja wytrawiania

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że z dniem 3 października 2011r. zostało otwarte Laboratorium badania mięsa w kierunku obecności larw włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku. W laboratorium są wykonywane badania dostarczonych próbek mięsa pochodzących odstrzelonych dzików.
Metoda trychinoskopowa badania na obecność włośni polega na wykrawaniu z określonych części półtusz maleńkich skrawków mięsa, spłaszczeniu ich i oglądaniu pod mikroskopem. W nowo otwartej stacji badanie to jest przeprowadzane metodą wytrawiania o większej czułości i rekomendowaną przez Unię Europejską.
Koszt badania dostarczonych próbek wynosi:
- 20.00 PLN - za zbadanie próbki od 1 szt. dzika;
Badania na włośnie są badaniami urzędowymi i obowiązkowymi! Należy podkreślić, że włośnica jest chorobą odzwierzęcą, pasożytniczą, mogącą spowodować chorobę u ludzi, również ze skutkiem śmiertelnym.
Z uwagi na fakt, iż przebadanie próby pobranej od jednego zwierzęcia jest bardzo drogie, próby są zbierane codziennie w godzinach 8:15-12:00, ale badane tylko dwa-trzy razy w tygodniu. Wyniki wydawane będą od wtorku do piątku w godzinach 10:00-12:00.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6 lub pod numerem telefonu (24) 262 77 92 jak i laboratorium WETLAB - tel. (24) 262 72 35.
Materiał video - włośnie