Struktura PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Marek Sankiewicz


- sprawuje funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- kieruje pracą inspektoratu, wydaje decyzje administracyjne;
- przyjmuje skargi na działanie pozostałych pracowników.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Magdalena Kalińska


- wykonuje czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności w pracy;

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Magdalena Krzemińska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Emilia Morawska-Michalak


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Jan Madej


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Anna Korzeniewska


Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Joanna Kapuścińska-Warda


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Magdalena Jaroszewska


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Elwira Fin


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Katarzyna Królikowska-Knast


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Artur Brożek


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Adria Adamska


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Justyna Helena Skonieczna


Zespół ds. pasz i utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Katarzyna Brzozowska


- kontrola pasz;
- kontrola utylizacji.

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny księgowy

mgr Zdzisław Bartosik


Specjalista ds. księgowości

mgr Ewa Bączyk


Zespół ds. administracyjnych

Inspektor ds. administracyjnych

Agnieszka Kolczyńska


prowadzi sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sekretarka-maszynistka

Karolina Krukowska


Informatyk

Łukasz Michalski


Specjalista ds. kadrowych

mgr Magdalena Wołyńska


Kierowca

Zygmunt Skowroński


Sprzątaczka

Urszula Madziarska