Struktura PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Magdalena Kalińska


- sprawuje funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- kieruje pracą inspektoratu, wydaje decyzje administracyjne;
- przyjmuje skargi na działanie pozostałych pracowników.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Magdalena Krzemińska


- wykonuje czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności w pracy;

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Jan Madej


Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Anna Korzeniewska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Emilia Morawska-Michalak


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Andrzej Ptasiński


Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Joanna Kapuścińska-Warda


Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Elwira Fin


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Magdalena Jaroszewska


Inspektor Weterynaryjny

inż. Krzysztof Młodawski


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Justyna Jarecka-Pawlikowska


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Katarzyna Królikowska-Knast


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Artur Brożek


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Adria Adamska


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Justyna Helena Skonieczna


Zespół ds. pasz i utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Katarzyna Brzozowska


- kontrola pasz;
- kontrola utylizacji.

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny księgowy

mgr Ewa Bączyk


Specjalista ds. księgowości

mgr Monika Piękoś


Zespół ds. administracyjnych

Inspektor ds. administracyjnych

Agnieszka Kolczyńska


prowadzi sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Informatyk

Łukasz Michalski


Specjalista ds. kadrowych

mgr Magdalena Wołyńska


Sekretarka-maszynistka

Elżbieta Gołębiewska


Kierowca

Zygmunt Skowroński


Sprzątaczka

Urszula Madziarska