Struktura PIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Jacek Gruszczyński


- sprawuje funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- kieruje pracą inspektoratu, wydaje decyzje administracyjne;
- przyjmuje skargi na działanie pozostałych pracowników.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Marek Sankiewicz


- wykonuje czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas jego nieobecności w pracy;

Zespół ds. administracyjnych

Starszy Inspektor

Małgorzata Sołtysiak


prowadzi sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Sekretarka-maszynistka

Alicja Żmijewska


Informatyk

Łukasz Michalski


Specjalista ds. kadrowych

Anna Cybart


Kierowca

Zygmunt Skowroński


Sprzątaczka

Urszula Madziarska


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Magdalena Krzemińska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Monika Pawłowska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Emilia Morawska-Michalak


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Jan Madej


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Joanna Kapuścińska-Warda


Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Elwira Fin


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Romuald Fikus


Starszy Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Magdalena Kalińska


Inspektor Weterynaryjny

lek. wet. Katarzyna Królikowska


Zespół ds. pasz i utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny

mgr inż. Katarzyna Brzozowska


- kontrola pasz;
- kontrola utylizacji.

Zespół ds. finansowo-księgowych

Główny księgowy

mgr Zdzisław Bartosik


Specjalista ds. księgowości

mgr Ewa Bączyk