Rejestr paszowy

  • Sprawdź, czy znajdujesz się w rejestrze paszowym.
  • Kliknij

Schemat kontroli urzędowych

Opłaty skarbowe

  • Dane do opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia/decyzji:
  • URZĄD MIASTA PŁOCKA
  • ODDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
  • Nr konta:
  • 13 10203974 00005502 01777929

Witamy

Gościcie Państwo na stronach serwisu internetowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku.
Celem serwisu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności PIW w Płocku.

Pragniemy wyrazić nadzieję, iż serwis PIW w Płocku zapewni Państwu przyjazny i efektywny dostęp do poszukiwanych informacji. Mamy nadzieję, że będzie on spełniać Państwa oczekiwania. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza witryna była zawsze aktualna i spełniała swoje cele informacyjne. Zapraszamy do częstego odwiedzania naszych stron. Wszelke sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu PIW w Płocku prosimy przesyłać na adres: admin@piwplock.pl

» Nowości na stronie

Bezpieczeństwo podczas wakacji

03.08.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że wciąż obowiązuje wyznaczony przez Wojewodę Mazowieckiego obszar zagrożony wścieklizną. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płockiego i gostynińskiego oraz miasta Płocka, a także odwiedzających turystów informuje, iż należy zachować szczególną ostrożność podczas odwiedzania terenów leśnych oraz bezwzględnie powstrzymać się od dotykania, głaskania i karmienia dzikich zwiarząt. Zwierzę chore zachowuje się nietypowo, może także dążyć do zbliżenia się do ludzi.

Informacja (ulotka) - wścieklizna

9.06.2022


Ulotka - język polski.pdf

Ulotka - język ukraiński.pdf

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

11.05.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2022r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wścieklizny

15.04.2022

Rozporządzenie.pdf

Komunikat PLW w Płocku dotyczący przypadku wścieklizny na terenie powiatu gostynińskiego

14.04.2022

Komunikat PLW.pdf

Wiosenna akcja szczepienia lisów

21.03.2022


Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego

25.02.2022

Wytyczne GLW.pdf

Informacja - wścieklizna

24.02.2022Nowa pracownia badania mięsa na obecność włośni

15.02.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż od dnia 21 lutego 2022r. zostanie uruchomiona pracownia badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej przy Prywatnym Gabinecie Weterynaryjnym, lek. wet. Witold Szabliński, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin, tel. 601 824 715. Próbki będą przyjmowane do badań w dni powszednie, w godzinach 8:00 - 16:00 lub po wcześniejszych uzgodnieniach z lek. wet. Witoldem Szablińskim. Badania będą prowadzone 2-3 razy w tygodniu, po zgromadzeniu niezbędnej ilości próbek mięsa.

Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

23.12.2021

Rozporządzenie Nr 48 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Komunikat PLW w sprawie grypy ptaków

17.11.2021

Komunikat PLW w sprawie grypy ptaków.pdf

Jesienna - dodatkowa - akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

3.11.2021


Wyznaczenia ULW na 2022r.

18.10.2021

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 2022r.pdf
Druk - wstępna gotowość.pdf
Druk - Oświadczenie.pdf

Wykaz chłodni na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

05.10.2021

Chłodnie.pdf

Ogłoszenie MRiRW ws. pomocy na bioasekurację gospodarstw

28.07.2021

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw.pdf

Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

07.07.2021

Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Informacje dla hodowców trzody chlewnej

29.06.2021

Informacje dla hodowców trzody chlewnej.pdf

Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

28.06.2021

Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

18.06.2021

Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Ulotka dotycząca bioasekuracji w zakresie HPAI

16.06.2021

Ulotka HPAI.pdf

ASF - kampania informacyjna

14.06.2021

Ulotka ASF.pdf

Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

27.05.2021

Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

25.05.2021

Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

20.05.2021

Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego i gostynińskiego

8.05.2021

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Rozporządzenie 11/2021 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu płockiego

27.04.2021

Rozporządzenie 11/2021 Wojewody Mazowieckiego.pdf

Komunikat PLW w Płocku

15.04.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina o nakazie utrzymywaniu drobiu przyzagrodowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie mazowieckim oraz przestrzega przed zakupem drobiu z niewiadomego zródła.

Załącznik nr 4 i 19 do rozporządzenia nr 7 Wojewody Mazowieckiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego

6.04.2021

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 19.pdf

Rozporządzenie zmieniające Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego

6.04.2021

Rozporządzenie zmieniające nr 8 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego i mławskiego.pdf

Obowiązujące obszary w związku z ASF

31.03.2021

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze

23.03.2021

ARiMR - Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze.pdf

Rozporządzenie uchylające 2/2021 PLW

18.01.2021

Rozporządzenie 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku.pdf

Informacja o przemieszczeniu zwierząt między gospodarstwami

14.01.2021

Pismo PLW w sprawie przemieszczenia zwierząt między gospodarstwami.pdf

Zarządzenie MWLW - harmonogram egzaminów

13.01.2021

Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.pdf

Rozporządzenie 1/2021 PLW w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gostynińskiego

4.01.2021

Rozporządzenie 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku.pdf

Komunikat PLW w Płocku - sprzedaż ryb

22.12.2020

Sprzedaż ryb w okresie przedświątecznym.pdf

Komunikat PLW w Płocku

16.12.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu gostynińskiego o zgłaszanie wszelkich znalezionych martwych ptaków. Zgłoszeń należy dokonywać lekarzom terenowym lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, tel. (24) 262 77 92.

Zaszczep pupila, to tylko chwila

14.12.2020

Rozporządzenie PLW w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gostynińskiego

11.12.2020

Rozporządzenie 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku.pdf

Bioasekuracja w stadach w aspekcie grypy ptaków

11.12.2020

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjający występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków, przypominamy iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
- zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

Podstawowe wymogi bioasekuracji.pdf

Komunikat w sprawie ptasiej grypy

1.12.2020

Komunikat - ptasia grypa.pdf

Komunikat - zgłoszenie drobiu przydomowego.pdf

Komunikat dla hodowców drobiu

2.11.2020

Komunikat - hodowcy drobiu.pdf

Informacja dla myśliwych dot. badania mięsa od odstrzelonych dzików

21.10.2020

Informacja dla myśliwych.pdf

Wyznaczenia ULW na 2021r.

19.10.2020

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 2021r.pdf
Druk - wstępna gotowość.pdf
Druk - Oświadczenie.pdf

Informacja w sprawie programu pomocy finansowej dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń

18.09.2020

Informacja w sprawie programu pomocy finansowej dla rolników.pdf

Komunikat prasowy odnośnie stwierdzenia przypadku ASF u dzika na terenie powiatu płockiego

9.09.2020
Komunikat prasowy ASF.pdf

Komunikat PLW odnośnie zagrożenia spowodowanego ponowną awarią kolektora w Warszawie

31.08.2020
Komunikat PLW.pdf

Pomoc dla producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania

21.08.2020

Pomoc dla producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania.pdf

Portal IRZ Plus

15.05.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.
Portal IRZplus umożliwia: wgląd do danych siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła oraz sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to bardzo istotne, ponieważ zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się choroby a zarazem zgłoszenia są dokonywane z zachowaniem ustawowych terminów bez wizyty w Biurze Powiatowym.

Informacja PLW odnośnie ASF i zasad bioasekuracji

27.04.2020

W związku z okresem nasilonych prac polowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina o obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji. Przemieszczanie ludzi i maszyn rolniczych „gospodarstwo – pole – gospodarstwo” zagraża zawleczeniem wirusa ASF ze środowiska do stada świń. Jedyną metodą zabezpieczenia świń przed ASF jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Zarządzenie PLW w Płocku w sprawie ograniczenia pracy w jednostce

6.04.2020

Zarządzenie PLW w Płocku w sprawie ograniczenia pracy inspektoratu w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym

Zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19

16.03.2020

Zalecenia GIS

Informacja PLW odnośnie koronawirusa

13.03.2020

Skaryszewski jarmak konny WSTĘPY 2020

21.02.2020

Skaryszewski jarmak konny WSTĘPY 2020.pdf

Obowiązujące obszary w związku z ASF

12.02.2020

Informacja GLW odnośnie przemieszczenia brojlerów do rzeźni

11.02.2020

Pismo GLW - przemieszczenie do rzeźni.pdf

Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

20.01.2020

Zarządzenie nr 2 MWLW.pdf

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch

20.01.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje iż 2 lutego 2020r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch. Rozporządzenie to określa sposób oznakowania loch kolczykami, w tym wzór oraz wymagania i warunki techniczne tych kolczyków.

Bioasekuracja w stadach w aspekcie grypy ptaków

2.01.2020

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjający występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków, przypominamy iż hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
- zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

27 grudnia dniem wolnym w administracji rządowej

5.12.2019

Informujemy iż 27 grudnia 2019r. (piątek) po świętach Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie 14 grudnia (sobota) inspektorat będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00.

Co warto wiedzieć o ASF - ulotka informacyjna

15.11.2019

Ulotka.pdf

Broszury informacyjne nt. procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spozywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

16.10.2019
Brexit - eksport.pdf
Brexit - import.pdf
Brexit - przedsiębiorcy.pdf

Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)

2.10.2019

Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej):
- Zakład Mięsny Stanisław Grzeszczak, WNI 14033801, Stary Pilczyn 81, 08-450 Łaskarzew,
- P.P.H.U. PUBLIMA Sp.j. Lichota & Lichota, WNI 14090201, 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 45 B,
- Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, WNI 14170213, 05-340 Kołbiel, Lubice 63,
- "Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o. o.", WNI 14260201, Mościbrody 53, 08-112 Mościbrody,
- "Zakład Mięsny RZEŹNIK S. J. Henry Wysocki, Wojciech Wysocki", WNI 14260203, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 19,
- "Zakład Mięsny WIJAR Wiesława Mazur", WNI 14263803, Graniczna 4, 08-119 Chodów,
- Zakłady Mięsne "ŚWIDERSCY" Kazimierz Świderski, WNI 14290202, 08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7,
- Z.M. "ZAKRZEWSCY" Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J., WNI 14293801, 08-330 Kosów Lacki, ul. Radosna 6.

Informacje dla lekarzy wolnej praktyki - wyznaczenia na 2020r.

2.10.2019
Informacje odnośnie wyznaczeń na 2020r.pdf

Informacje w sprawie zasad dotyczących świń w strefach w związku z ASF

10.09.2019
Informacje dla strefy ochonnej (żółtej).pdf
Informacje dla strefy objętej ograniczeniami (czerwonej).pdf
Informacje dla strefy zagrożenia(niebieskiej).pdf

Komunikat PLW odnośnie rozlokowania kontenerów chłodniczych do przechowywania tusz dzików

10.09.2019
Rozlokowanie kontenerów.pdf

Komunikat PLW odnośnie zagrożenia spowodowanego awarią kolektora w Warszawie

29.08.2019
Komunikat PLW.pdf

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 13 z dnia 9 sierpnia 2019r.

12.08.2019

W dniu 9 sierpnia 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 13 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów płockiego, płońskiego i sochaczewskiego.
Rozporządzenie nr 13.pdf

Gmina Wyszogród i gmina Mała Wieś w obszarze zagrożenia

9.08.2019

W dniu dzisiejszym nastąpiła notyfikacja decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE. Wprowadzone zostały następujące zmiany:
Do obszaru zagrożenia (niebieskiego) włączone zostały:
- gmina Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim
- miasto Wyszogród w powiecie płockim.

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

7.08.2019

Zamieszczamy wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej. Do wniosku naleźy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Płocka za wydanie decyzji.
Wniosek - przemieszczenie trzody chlewnej.pdf

ASF - zmiana regionalizacji

6.08.2019

W dniu dzisiejszym nastąpiła notyfikacja decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE. Do aktualnej regionalizacji określonej w decyzji 2019/1270 wprowadzone zostały następujące zmiany:
Do obszaru ochronnego (żółtego) włączone zostały:
- gmina Sanniki i Pacyna w powiecie gostynińskim.
Do obszaru objętego ograniczeniami (czerwonego) włączone zostały:
- gminy Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów i Słubice w powiecie płockim.

Komunikat prasowy Powiatowego Lekarza Weterynarii - dotyczy przypadku ASF

30.07.2019
Komunikat prasowy PLW - ASF.pdf

Informacja PLW - dzik zakażony wirusem ASF

26.07.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że martwy dzik znaleziony w miejscowości Drwały (gm. Wyszogród) jest zakażony wirusem ASF (wynik dodatni badania). O dalszych podjętych krokach, Powiatowy Lekarz Weternarii w Płocku będzie informował na bieżąco.

Zasady przeprowadzania ubojów trzody chlewnej w celu pozyskiwania mięsa na własnych użytek w strefie ochronnej (żółtej)

22.07.2019

ASF - powiat płocki w strefie ochronnej - komunikat PLW w Płocku

22.07.2019
ASF - obszar ochronny - komunikat PLW.pdf

UWAGA - przypadki ASF w powiecie płońskim - komunikat PLW w Płocku

30.05.2019
ASF - pismo PLW.pdf

2 maja dniem wolnym od pracy

10.04.2019

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r., dzień 2 maja 2019r. będzie dniem wolnym od pracy. Jednocześnie dzień 11 maja 2019r. będzie dniem pracującym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku.

Kupuj świadomie - ulotka informacyjna

22.03.2019
Kupuj świadomie - ulotka informacyjna.pdf

Komunikat PLW dotyczący pobieranie próbek w kierunku Salmonella

26.02.2019
Komunikat PLW - pobieranie próbek.pdf

Ubój z konieczności - ulotka informacyjna MRiRW

5.02.2019
Ulotka informacyjna.pdf Wykaz rzeźni wykonujących ubój z konieczności.pdf

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

21.01.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 22 lutego 2019r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Informacja dotycząca księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

14.01.2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie określa:
- sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
- wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
- zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.
Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia (bydła, świń, owiec lub kóz) odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, jeżeli posiadacz świń uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.
Na podstawie art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) 21/2004 wprowadzone zostało odstępstwo od prowadzenia w formie papierowej księgi rejestracji w siedzibie stada bydła, owiec lub kóz, jeżeli posiadacz zwierzęcia ma dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz wprowadza bezpośrednio do niego zgłoszenia.
Przepisy rozporządzeń (WE) obowiązują wprost i nie przenosi się (nie implementuje się) ich do przepisów krajowych.
Księgi rejestracji dostępne pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

14.12.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2019r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

29.10.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 23 listopada 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Odstrzał sanitarny - rozporządzenie o wysokości ryczałtu

27.11.2018
Rozporządzenie - odstrzał sanitarny.pdf

Informacja Głownego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy

27.11.2018
Ulotka informacyjna.pdf

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

23.11.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

29.10.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 23 listopada 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

VAT a odstrzał sanitarny dzików. Informacje dla myśliwych

19.10.2018

Informacja odnośnie podatku VAT w przypadku odstrzału sanitarnego dzików.
VAT - odstrzał sanitarny dzików.pdf

UWAGA - kolejny nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

21.09.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Kolejne szkolenie odbędzie się 26 października 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Informacje dotyczące zasad przeprowadzania kontroli urzędowych

18.09.2018
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych.pdf

Dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki - Konferencja Farmaceutyczna (szkolenie) "Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych"

10.09.2018
Konferencja.pdf

Dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki - oświadczenie o gotowości do podjęcia czynności

4.09.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż w miesiącach listopad oraz grudzień 2018r. zostanie wszczęte urzędowe postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia urzędowych lekarzy weterynarii oraz personel pomocniczy do wykonywania czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36, 50, 650).
W związku z powyższym osoby chętne proszę o składanie oświadczeń o gotowości podjęcia czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej” wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018r.
W załączeniu wzór oświadczenia, który należy wypełnić i złożyć Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Płocku.
Oświadczenie o gotowości

Szkolenie „Aktualna sytuacja w chowie i hodowli trzody chlewnej”

3.09.2018
Szkolenie „Aktualna sytuacja w chowie i hodowli trzody chlewnej”

UWAGA - nabór na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne

27.08.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ogłasza zapisy na bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny. Powiatowy Lekarz Weterynarii osobom uczestniczącym w w/w szkoleniu wyda zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji do przeprowadzenia uboju zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenia w powyższym zakresie będą organizowane w zależności od potrzeb i zainteresowania.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 21 września 2018r. o godz. 10:00. Chętnych prosimy o zapisy pod numerem telefonu 024 262-77-92.

Zgnilec amerykański pszczół - zapobieganie i obowiązek rejestracji pasiek

20.08.2018
Zgnilec amerykański pszczół - zapobieganie i obowiązek rejestracji pasiek

Rekompensata dotycząca ASF

14.08.2018

W dniu 8 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które umożliwia udzielenie pomocy finansowej producentowi świń.
Informacja - rekompensaty dla rolnikow ASF.pdf

Zgnilec amerykański pszczół

14.08.2018

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2018r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował treść rozporządzenia dotyczącego zgnilca amerykańskiego pszczół w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Pełna treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7924

Wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych

26.06.2018

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zawiadamia, iż z dniem 1 czerwca 2018 r. wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych – p. Grzegorza Kobylińskiego (adres e-mail: iod@piwplock.pl)

Uwaga dotycząca słomy

20.06.2018

W związku z informacjami o braku dostepności na rynku słomy jako materiału podściółkowego i żywieniowego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż nalezy zwracać szczególną uwagę, aby nie dokonywać zakupu w/w materiału z obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzanie do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną paszy lub podściółki< z terenów występowania ASF stanowi wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania tej choroby. W ramach prowadzonej kontroli bioasekuracji na fermach utrzymujących trzodę chlewną w sposób szczególny uwaga będzie zwracana na źródła zakupu słomy.
W załączeniu mapa obszarów objętych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Mapa ASF.jpg

Odstrzał sanitarny dzików

8.06.2018

Odstrzał sanitarny dzików.pdf
Protokół - odstrzał sanitarny.pdf

Klauzula informacyjna (RODO)

7.06.2018

Zamieszczamy poniżej klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych » Czytaj więcej.

Dokumentacja niezbędna przy bioasekuracji ASF

29.03.2018

Rejestr wejść i wyjść
Rejestr środków transportu
Procedura dezynfekcji
Wzór spisu świń

UWAGA!!! Gm. Wyszogród i Mała Wieś - strefa ochronna. Decyzja wykonawcza KE

23.02.2018

Decyzja wykonawcza KE.pdf

UWAGA!!! Nowe rozporządzenie w sprawie afrykanskiego pomoru świń.

19.02.2018

Zamieszczamy poniżej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Rozporządzenie.pdf

II edycja specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej

1.02.2018

Zamieszczamy poniżej ulotkę informacyjną dla hodowców dotyczącą specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej, która odbędzie się dnia 6 marca 2018 roku na terenie Hotelu 500, ul. Poznańska 139, Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie).
Konferencja.pdf

Ulotka dotycząca antybiotykooporności

8.01.2018

Zamieszczamy poniżej ulotkę informacyjną dla hodowców dotyczącą antybiotykooporności.
Antybiotyki - ulotka.pdf

Mapa ASF - zachodnia część woj. mazowieckiego

18.12.2017

Zamieszczamy poniżej aktualną mapę występowaniem ASF z okolic Warszawy z zaznaczeniem strefy objętej ograniczeniami i ochronnej.
Mapa ASF.jpg

Grypa ptaków. Materiały informacyjne

12.12.2017

Zamieszczamy poniżej ulotkę informacyjną dotyczącą padłych dzików, a związaną z występowaniem ASF.
ASF padłe dziki - ulotka.pdf

Grypa ptaków. Materiały informacyjne

15.09.2017

Powiatowy Lekarz weterynarii przekazuje informacje odnośnie grypy ptaków.
Informacja dla hodowców drobiu.pdf
Ulotka HPAI.pdf
Progrnozy rozwoju sytuacji H5N8.pdf

16 czerwca 2017 dniem wolnym od pracy

12.06.2017

Nowe przypadki ASF. Materiały informacyjne

20.06.2017

W związku z kolejnymi ogniskami ASF u świń. Powiatowy Lekarz weterynarii przekazuje informacje odnośnie afrykańskiego pomoru świń.
Ulotka ASF.pdf
Ulotka ASF 2.pdf
Przemieszczanie świń.pdf

16 czerwca 2017 dniem wolnym od pracy

12.06.2017

W związku z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca br. dzień 16 czerwca 2017r. ustala się dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej. Jednocześnie dzień 24 czerwca 2017r. (sobota) ustala się dniem pracy.

Nowe rozporządzenie MRi RW dotyczące posiadaczy i hodowców drobiu

6.04.2017

Pismo przewodnie Głównego Lekarza Weterynarii oraz rozporządzenie MRiRW
Komunikat PLW.pdf
Pismo przewodnie.pdf
Rozporządzenie.pdf

Uwaga na fałszywe kontrole na terenie powiatu!

22.03.2017

Komunikat PLW w sprawie fałszywych kontroli na terenie powiatu
Komunikat.pdf

Sprzedaż bezpośrednia

15.02.2017

Obowiązek zgłaszania wstawiania drobiu do obiektu
Pismo przewodnie.pdf
Informacja - planowane wstawienie.pdf
Informacja - wstawienie.pdf

Sprzedaż bezpośrednia

13.02.2017

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.
Sprzedaż bezpośrednia.pdf

Apel do hodowców drobiu

2.01.2017

Apel MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.
Treść apelu.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r

23.12.2016

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Treść rozporządzenia.pdf

Materiały informacyjne dotyczące ptasiej grypy i zasad bioasekuracji

12.12.2016

W załączeniu przedstawiamy materiały dydaktyczne dotyczące ptasiej grypy i zasad bioasekuracji.
Bioasekuracja w fermie drobiu.pdf
HPAI - objawy.pdf
H5N8 - aktualna sytuacja.pdf

Komunikat PLW dla rolników w sprawie świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych bezpośrednio do rzeźni

18.11.2016

Od dnia 4 listopada 2016 roku obowiązuje świadectwo zdrowia dla świń przemieszczanych bezpośrednio do rzeźni. Opłata za wystawienie tego świadectwa w miejscu pochodzenia zwierzęcia pobierana jest według następujących stawek cennika:
Do 10 sztuk zwierząt - 10 zł.
Od 11 do 20 sztuk zwierząt - 1 zł za każde następne zwierzę.
Od 21 do 50 sztuk zwierząt - 0,75 zł za każde następne zwierzę.
Powyżej 50 sztuk zwierząt – 0,50 zł za każde następne zwierzę.
Świadectwo powyższe wprowadzone zostało rozporządzeniem MRiRW z dnia 25 października 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770).
Świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych na podstawie programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, obowiązują na zasadach dotychczasowych:
1. Dla świń przemieszczanych z gospodarstwa na skup, targ.
2. Dla świń przemieszczanych ze skupu, targu – do innego pośrednika.
3. Dla świń przemieszczanych z gospodarstwa do gospodarstwa.
4. Dla świń przemieszczanych do punktów kopulacyjnych, na wystawy i konkursy.
5. Przy przesyłce materiału biologicznego (nasienia) na terytorium RP.
6. Przy przesyłce świń hodowlanych i użytkowych do innych stad (loszki, knurki hodowlane, prosięta, warchlaki do dalszego chowu).

Komunikat PLW w sprawie ptasiej grypy i zasad bioasekuracji

8.11.2016

W załączeniu przedstawiamy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wyizolowaniem materiału genetycznego wirusa HPAI na terenie wojewódzwa zachodniopomorskiego.
Komunikat_PLW.pdf

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt - informacje dla rolników

7.11.2016

W związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016r. następują nowe regulacje. Więcej inforlacji na stronie ARiMR.

Informacje o ASF

Materiał filmowy dotyczący ASF

12.10.2016

Zapraszamy do zapoznaia się z materiałem video przygotowanym przez PIB Puławy, dotyczącym afrykańskiego pomoru świń i zasad ochrony świń przed chorobą.

Informacje o ASF

17.08.2016

Na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii można się zapoznać z najnowszymi informacjami dotyczącymi afrykańskiego pomoru świń.

Komunikat PLW w sprawie ptasiej grypy

14.07.2016

W załączeniu przedstawiamy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wyizolowaniem materiału genetycznego wirusa LPAI na terenie wojewódzwa mazowieckiego.
Komunikat_PLW.pdf

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

14.07.2016

W załączeniu przedstawiamy wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu odnośnie grypy ptaków.
Wytyczne GLW.pdf

Afrykański pomór świń - realne zagrożenie - informacje

13.07.2016


Ulotka.pdf

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców

13.07.2016


Ulotka.pdf

Wykaz lek. wet. wykonujących badania na włośnie metodą kompresorową

23.03.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przedstawia listę urzędowych lekarzy weterynarii badających mięso w kierunku włośni metodą kompresorową. Wykaz znajduje się w poniższym pliku PDF.
WYKAZ ULW badających mięso w kierunku włośni metodą kompresorową

11.12.2015

Komunikat odnośnie przypadków włośnicy

8.10.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, w związku z podejrzeniem wystąpienia włośnicy u 6 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, przestrzega przed spożywaniem mięsa i produktów mięsnych wyprodukowanych z dzików i świń z niewiadomego źródła. » Czytaj więcej.

Zmiana adresu e-mail Inspektoratu

09.06.2015

Informujemy, iz z dniem dzisiejszym ulega zmianie adres skrzynki e-mailowej naszego Inspektoratu. Nasz nowy adres: piwplock@gmail.com. Stary adres (piwplock@wp.pl) przestał być aktywny. Za zmianę i wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE PLW 1/2014 w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u nietoperza

17.09.2014

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Płocku z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie części miasta Płocka oraz na terenie części gminy Gąbin w powiecie płockim. » Czytaj więcej.

K O M U N I K A T w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u nietoperza

17.09.2014

Informuję, że w dniu 16 września 2014 r. stwierdzono wściekliznę u nietoperza. Ognisko choroby występuje na terenie posesji znajdującej się na terenie ul. Nadwiślańskiej – Osiedle Pradolina Wisły. » Czytaj więcej.

Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców świń

18.02.2014

Publikujemy materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-BIP w Puławach w celu przedstawienia szerszemu gronu odbiorców informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń » Czytaj więcej.

Akcja szczepienia doustnego lisów przeciwko wściekliźnie

24.04.2013

Na podstawie §2 ust. 1, §6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2004r. nr 142, poz. 1509) Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 3 do 15 maja 2013r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. » Czytaj więcej

Otwarcie stacji wytrawiania

28.09.2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że z dniem 3 października 2011r. zostanie otwarte Stanowisko Zamiejscowe Działu Badań na Obecność Włośni - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku. » Czytaj więcej

UWAGA na zakażone włośniami mięso!

7.01.2011

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku ostrzega wszystkich, którzy zakupili mięso w Gostyninie nieopodal sklepu LIDL... » Czytaj więcej

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu swierząt.

5.01.2011

W związku z odstąpieniem lekarzy weterynarii od wykonywania czynności urzędowych w zakresie przeprowadzania kontroli zwierząt w miejscu pochodzenia... » Czytaj więcej

Informacje dla posiadaczy świń w sprawie przemieszczenia zwierząt pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

31.12.2010

30 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. » Czytaj więcej

Choroba Niebieskiego Języka (Bluetongue)

30.09.2010

Pobierz ulotkę informacyjną w ramach kampanii informacyjnej o zagrożeniu chorobą niebieskiego języka (plik PDF).

Informacje dla posiadaczy świń na temat zwalczania choroby Aujeszkyego

30.09.2010

Od 2008 roku w Polsce rozpoczęła się realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. » Czytaj więcej